DO stämmer länsarbetsnämnden

Arbetsförmedlingen har missgynnat en manlig sökande jämfört med en kvinnlig. Det anser diskrimineringsombudsmannen (DO) som nu stämmer länsarbetsnämnden i Västra Götaland för brott mot diskrimineringsförbudslagen.

Kvinnan, som har svensk bakgrund, och mannen, som har utländsk, blev båda erbjudna arbete som piloter på ett flygbolag förutsatt att de själva betalade en särskild behörighetsutbildning.

Mannen som flera gånger nekats att få gå en sådan utbildning, sökte på nytt och arbetsförmedlingen avslog ansökan igen. Kvinnan fick däremot sin utbildning beviljad direkt.

DO vill att länsarbetsnämnden betalar mannen 120 000 kronor i skadestånd.