Ingen granat i Rya

Det var ingen granathylsa som igår hittades på Ryaverkets område på Hisingen.

Gyaab bygger ut där för bättre fosfor- och kväverening. 

Man tillkallade militär sedan en byggarbetare stött på ett föremål med 8 centimeters diameter på flera meters djup.

Området vid Ryaverket spärrades av men man kunde konstatera det bara var ett ofarligt stålrör.