Småbåtsplatser inventerade - de är för få

Småbåtar finns i mängder men inte båtplatser.

Det finns 17 225 båtplatser i Göteborg enligt en ny inventering som stadsbyggnadskontoret gjort på hamnar med mer än tio platser.

Kommunala Grefab äger drygt 7 000 av dessa platser och är det största bolaget men trots det är trycket på kommunala båtplatser enormt.

Anders Svensson är en av de lyckliga som fått ny båtplats vid Saltholmen i år.