Kommunen vill inte att Slottsskogen ska bli nationalstadspark

Park- och naturnämnden i Göteborg tycker inte att Slottsskogen ska bli nationalstadspark.

Nämnden anser att det är bättre att kommunen skyddar Slottsskogen i en detaljplan än att länsstyrelsen får bestämma över Slottsskogen som nationalstadspark. Förslaget har tidigare fått nej flera gånger i både stat och kommun, men är ute på remiss igen efter ett nytt förslag från centern.