Moderaterna vill öppna Rådhuset för göteborgarna

Göteborgarna borde få tillgång till Rådhuset när tingsrätten flyttar till det nya rättscentret vid polishuset, anser moderaterna.
Moderaterna vill alltså inte att rådhuset med anor från 1700-talet tas över av kommunala förvaltningar.

Enligt ett kommunalt förslag ska det utredas om Stadskansliet kan flytta in och kanske även Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och Trafiknämnden för att skapa ett gemensamt Samhällsbyggarhus.
Men moderaterna vill hellre att Rådhuset får ”en verksamhet med bäring på Göteborgs framtida utveckling”, som alla göteborgare kan ha glädje av.
Frågan om Rådhusets användning bordlades nyligen i kommunstyrelsen.