GHB-missbruket ökar bland ungdomar

Enligt en rapport från Länstyrelsen så fördubblades antalet GHB-missbrukare som tvångsomhändertogs under förra året jämfört med året innan.

En kartläggning som nyligen presenterats, gjord av Göteborgs kommun, visar att GHB-missbruket ökar bland ungdomar.

Kartläggningen lyfter fram att det finns stora brister när det gäller samarbete mellan sjukvården och socialtjänsten. Det gör att missbrukaren bara får akut vård på sjukhuset medan den långsiktiga vården som socialtjänsten svarar för oftast uteblir.

– Mycket tyder på att det är en mix av olika grupper av ungomar som missbrukar GHB, säger Ove Lundgren som arbetar på Kunskapskällan – kommunens informations enhet om alkohol och narkotika frågor.

– När de här personerna kommer in akut medvetslösa av drogen så måste anmälan gå vidare till socialtjänsten så att det får en uppföljning. Det är oerhört ovanligt att de här personerna söker hjälp på egen hand, säger Lundgren.

– Beroendet och abstinensen av GHB är oerhört stark och det krävs oftast tvångsomhändertagning av de som missbrukar GHB, säger Ove Lundgren.