Värmen orsakade gasolläcka

Gasol har läckt ut i Skarvikshamnen i Preems anläggning strax väster om Älvsborgsbron nu på morgonen.

Det är en gasoltank för över gasol till tågvagnar som läcker. Värmen har gjort att trycket ökat och därmed har säkerhetsventilen öppnats, så att tanken inte ska sprängas.

Räddningstjänsten håller just nu på att kyla ner tanken och har spärrat av ett område som är ungefär 500 meter stort cirkulärt.

Gasolen i sig är brandfarlig men tunnas ut i luften, och räddningstjänsten bedömer att situationen är under kontroll.