Ny modell ska få rattfyllerister till behandling

Den som åker fast för rattfylleri ska inom ett dygn erbjudas information om olika typer av beroendebehandling. Det är idén bakom den så kallade Skelleftemodellen som införs i Göteborg i höst.

Grundtanken är att den alkohol- eller drogpåverkade föraren är som mest mottaglig för att påbörja en behandling när han eller hon just har åkt fast.

Polisen är redan i dag skyldig att rapportera rattfyllerifall till socialtjänsten i bilförarens hemkommun. Den stora skillnaden blir att ett samtal om behandling kommer till stånd så snabbt.

Målsättningen är att tio procent av rattfylleristerna ska påbörja en behandling.

I dag tillämpas modellen i 230 av landets 290 kommuner. I Göteborgsregionen är det dock bara Kungälv som hittills anslutit sig till arbetssättet.