Viktig fildelningsdom i dag

I dag kommer domen i hovrätten för västra Sverige mot en 44-årig boråsare som tidigare dömts till böter för fildelning, en dom som både fildelare och skivindustrin väntar på med spänning.

Tingsrättens dom om böter överklagades till hovrätten. Om den skärps till villkorlig dom underlättar det polisens arbete i framtiden.

Det var i oktober förra året som boråsaren dömdes till 20 000 kronor i böter för att ha spridit fyra låtar på internet. I själva verket hade boråsaren 13 000 låtar i sin dator som andra kunde ladda hem, men åtalet gällde bara fyra låtar som skivbranschens antipiratorganisation ifpi provat att ladda ner.

Tingsrättens dom var den första i landet med stöd av den nya upphovsrättslagsstiftningen som började gälla i juli 2005.

Domen i dag i hovrätten för västra Sverige anses därför som principiellt viktig. Åklagaren vill skärpa straffet från böter till villkorlig dom för att göra det möjligt att i framtiden kunna göra husrannsakan i kommande fall. En förutsättning för en husrannsakan är nämligen att påföljden för brottet är minst villkorlig dom. Det betyder att om tingsrättens dom om böter står sig i hovrätten, så får åklagare som i framtiden vill utreda fildelningsfall inte göra någon husrannsakan för att till exempel beslagta en dator. Och därmed blir det svårt att bevisa att någon verkligen delat ut en fil.

Den nya lagstiftningen verkar inte ha fått någon större avskräckande effekt. Musikbranschen räknar med att en miljon svenskar sprider film och musik på nätet - och att den olagliga nedladdningen är orsaken till de kraftigt sjunkande försäljningssiffrorna.