Stopp för torskfiske i Nordsjön

Från och med imorgon är det förbjudet att fiska torsk i EG:s fiskevatten i Nordsjön. Det har Fiskeriverket bestämt, på grund av att årets svenska kvot av torsk där i det närmaste är uppfiskad. Förbudet gäller till årets slut.

Från torsdag är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fångats i förbudsområdet under tillåten tid.

Sådan torsk får inte heller säljas efter den 15 juni.