Tvångsisolerad hiv-positiv man släpps

Den 27-årige hiv-positive man som sitter tvångsisolerad i Västra Götaland kommer att släppas nästa vecka efter tre månader i isolering. En förundersökning om grov misshandel pågår mot honom.

Mannen har smittat två göteborgskvinnor och en handfull kvinnor har utsatts för smittrisk men klarat sig.

Smittskyddsläkaren i Västra Götaland Martin Wahl och annan vårdpersonal bedömer att han inte kommer fortsätta med sitt riskbeteende. Han bedöms inte vara psykiskt sjuk.

En smittskyddsläkare kan begära hos länsrätten om tvångsisolering om en person bär på en samhällsfarlig sjukdom, inte vill rätta sig efter förhållningsorder och alltså riskerar att sprida smittan vidare.

Det är en mycket ovanlig åtgärd. Under Martin Wahls fem år som smittskyddsläkare i Västra Götaland har endast denne HIV-smittade man och en person med multiresistent tuberkolos hållits tvångsisolerade.