Framtidens boende planeras

Skansberget, Gråbergets fot eller Gullbergsvass – det är kanske där som framtidens bostäder kommer att ligga. I Översiktsplanen för Göteborg så nämns alla tre som möjliga alternativ.

Nu har de så kallade samråden bidragit med sina åsikter om Översiktsplanen – och de är överens om att det behöver byggas mer bostäder i Göteborg. Ylva Löf är planerare på Stadskontoret i Göteborg och arbetar med Översiktsplanen och den stora knäckfrågan är just hur man kan förtäta Göteborg.

Översiktsplanen, som planerar för det framtida Göteborg, har ett tydligt budsap: det behövs fler bostäder. Och det är främst förtätning som gäller, dvs bygga i redan befintliga områden i framförallt de centrala delarna av stan.

Men inga beslut har tagits om översiktsplanen utan det som har skett nu är att de så kallade samråden som består av bland annat kommunala och statliga repressentanter, företag och privatpersoner har fått ta del av planen och tycka till. I stort var samråden överens om det som står i

Översiktsplanen, men många tyckte till exempel att frågan om kollektivtrafiken måste få ta större plats.

Tillbaka till bostäderna. Skansberget och Gråberget väcker starka känslor och om det blir mer bostäder där är svårt att sia om, däremot tror Ylva Löf att Gullbergsvass kommer att bli ett bostadsområde.