Bevara erfarenheten från Ostindiefararen

Regeringen måste ta hand om erfarenheten och kunskapen från det lyckade projektet med ostindiefararen Götheborg. Det anser folkpartisten och göteborgaren Eva Flyborg.

Hon vill ha besked från Lars Leijonborg om vad han tänker göra för att ta tillvara det hantverkskunnande som samlats hos projektets alla deltagare.

”Många års erfarenheter vad gäller det genuina hantverket har samlats hos projektets deltagare – kunskaper som håller på att dö ut. Jag anser att det är viktigt att all dokumentation, kunskap och erfarenheter som framkommit under hela projekttiden bevaras för att i framtiden kunna förmedla ett svenskt kulturarv”, skriver hon till Leijonborg.