Ett tjugotal lärare i Linnéstaden försvinner

Nu är det är klart att minst tjugo lärartjänster kommer att försvinna i Linnéstaden och att barngrupperna kommer att bli större. Enligt det budgetförslag som presenterades i går kväll måste stadsdelsförvaltningen sänka sina kostnader med drygt 30 miljoner kronor under det här året.

Ethel Sjöberg, miljöpartistisk ordförande i SDN Linnestaden anser att förvaltningen under flera år tillbaka inte vidtagit de åtgärder som behövts för att hålla budgeten i balans.

Därför blir det också stadsdelsförvaltningen som fått ta fram förslagen på nedskärningar medan politikerna i nämnden sagt nej till förslag som att lägga ner biblioteket eller dra in skolbuss, frågor som hör hemma på politikernas bord.

Och tjänstemännes förslag på besparingar som gäller. Det innebär bland annat tuffare bedömning av funktionshindrades och socialt utsattas behov, färre anställda i skolan och fler barn i förskolegrupperna. Elevunderlaget i stadsdelen minskar med nästan 100 elever men det är minst 22 tjänster i grundskolan som skall bort

Detta kommer alltså genomföras i Linnéstaden utan nya politiska beslut.