Ingen mandel tillåts i bambamaten

Orsaken är att det i vissa livsmedel kan vara svårt att skilja mandel från nötter, som i sin tur kan orsaka livshotande allergireaktioner hos vissa barn.

Göteborg har haft ett förbud mot nötter och jordnötter i skolor och förskolor sedan 1996.

Efter beslut i kommunstyrelsen igår utsträcks förbudet nu till att gälla även mandel i samtliga kök, under veckans alla dagar och under hela dygnet.