Bräckegymnasiet får bussförarutbildning

Det har länge varit svårt att rekrytera bussförare i Göteborg, men nu ska det bli lättare.

Göteborg får nämligen en ny bussförarutbildning.

Under en femton veckor lång utbildning på Bräckegymnasiet ska sammanlagt 48 bussförare utbildas med pengar från Skolverket.

De blivande förarna ska lära sig köra buss tryggt och säkert men även lära sig kundservice och yrkesetik.