Oljeutsläpp i Göta Älv

Ett mindre oljeutsläpp upptäcktes i vattnet vid Klippan idag. Räddningstjänsten och kustbevakningen ska länsa in oljan och i nuläget vet inte kustbevakningen varifrån oljan kommer. Saneringen kommer inte att påverka båttrafiken i området.