DO stämmer länsarbetsnämnden

En utländsk man fick inte sin utbildning betald av arbetsförmedlingen, det fick däremot en svensk kvinna.

Det var fel anser Diskrimineringsombudsmannen som nu stämmer Länsarbetsnämnden i Västra Götalandslän för brott mot Diskrimineringsförbudslagen.

Mannen utbildade sig för sju år sedan till pilot och han har sedan dess sökt jobb. Mannen hade svårt att få arbete, dels på grund av att han var nyutbildad men också på grund av att han saknade så kallad typerating. Typerating betyder att man har behörighet att flyga en viss typ av flygplan. Mannen har vid flera gånger ansökt hos arbetsförmedlingen om att få en sådan utbilding betald, men nekats varje gång.

Sommaren 2005 sökte mannen och en svensk kvinna arbete som piloter och bägge fick jobb under förutsättning att de betalade den så kallade typeratingutbildningen själva. Mannen försökte återigen få arbetsförmedlingen att betala hans utbildning, men de sa återigen nej. Kvinnan fick däremot sin utbildning betald av arbetsförmedlingarna. Att man sa nej till mannens begäran motiverades med att det är svårt att få jobb som pilot. Manne fick själv betala för sin utbildning.

Diskriminieringsombudsmannen anser att Arbetsförmedlingens olika hantering av frågan hör ihop med mannens etniska tillhörihet och kön och yrkar nu att länsarbetsnämnden betalar 120 000 kronor i skadestånd till mannen.