Perukalgen sprider sig i Västerhavet

Den främmande algen perukalgen (Gracilaria vermiculophylla) som upptäcktes för första gången i Göteborgs skärgård sommaren 2003 har nu spridit sig inom 15 mil långt område längs västkusten och hotar det för ekosystemet så viktiga ålgräset.

Det visar Cecilia Nyberg i sin avhandling vid Göteborgs universitet.

Cecilia Nyberg använder sig av en ny modell för att se hur stor risk det är att en alg blir farlig för sin omgivning.

Perukalgen visar sig vara en av de mest invasiva rödalgerna i Europa.

Den tål att vara i totalt mörker under fuktiga förhållanden i drygt 5 månader.

Det gör att den överlever den långa transporter i barlasttankar eller i fiskenät.