Kompetenscentrum för våld inom familjen

Sjukvårdens kunskaper om våld i nära relationer ska bli bättre.

Nu har Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsutskott gett klartecken till ett kompetenscentrum

Enligt Brottsoffermyndighetens undersökning 2001 lever var tionde kvinna i en våldsutsatt relation.

En uppgift för centrumet är att se till att regionens vårdpersonal har den kunskap som behövs för att upptäcka våldets offer.

Marianne Melkersson har lett den grupp som utarbetat förslaget om ett kompetenscentrum