Väktare och vuxna ska trygga Gråbo

Efter en lång rad oroligheter i Gråbo försöker nu Lerums kommun förebygga problemen. I helgen ska väktare och andra vuxna röra sig i Gråbo centrum och dessutom har fritidsgården extra öppet.

Kulmen på oroligheterna nåddes i helgen i och med en anlagd brand som ungdomsgäng som misstänks ligga bakom. Därför kraftsamlar nu kommunen.

Lerums kommun vill även köpa in, det idag privatägda centrumet, för att kunna rusta upp och få ett mer levande torg.