Facket känner till missförhållanden för polska byggarbetare - men kan inget göra

Att många av de polska byggarbetare som jobbar i Västra Götaland har helt orimliga arbetsförhållanden, det känner byggfacket väl till.  Som P1 programmet Kaliber avslöjade i helgen tvingas arbetarna ofta bo i utrymmen där det saknas såväl rinnande vatten som värme och toalett, men facket har små möjligheter att göra någonting åt det - säger Mats Gröndal, viceordförande i bygg tolvan i Göteborg.