Flaggdag föreslås för tydligare bild av EU-samarbetet

Gör Europadagen 9 maj till allmän flaggdag. Det skriver folkpartististiska riksdagsledamoten Cecilia Wigström i en motion till riksdagen.

Wigström beklagar att så många medborgare tycker att EU känns avlägset och menar att flera insatser behöver göras för att det europeiska samarbetet skall kännas viktigare.

Hon anser att det vore positivt om fler institutioner började använda EU-flaggan jämsides med den svenska så som är vanligt i andra medlemsländer.

Det var den 9 maj 1950 som förslaget om att skapa en kol och stålunion lades som ett första steg i europeiska integrationen. Europadagen firas sedan 1986 i hela Europa med olika evenemang.