Ny forskning om typ-2 diabetes

Forskare på Sahlgrenska akademin har kommit en bit på vägen att förebygga diabetes 2 eller åldersdiabetes som det också kallas.

Forskarna har kommit fram till att ett protein kallat snap23 ibland mister förmågan att signalera till cellerna så att insulin produceras. Det händer när proteinet packas in i defekta fettceller och då hindras proteinet från att signalera om att bilda insulin. Därmed stiger sockerhalterna i blodet, och diabetes typ två utvecklas.

De flesta som har diabetes typ 2 är just feta eller överviktiga. Det här innebär att risken blir mycket stor att proteinet som signalerar om insulinbildning oftare blir mister förmågan att signalera om mer insulin.

På Sahlgrenska akademin tror man nu att genom att man fått inblick i hur proteinet SNAP23 packas in i fettceller, så skulle man kunna påverka den här processen och därmed skydda männsikor från att utveckala dabetes typ 2 eller åldersdiabetes som den också kallas.