Negativa omdömen kan förfölja elever skoltiden ut

Grundskolelever med behov av särskilt stöd kan råka illa ut när de s k elevplanerna skrivs.

Där står omdömen om både deras personlighet, attityder och sociala kompetens liksom kunskaper. Anteckningar om t ex agressivitet och stökighet i tidig ålder kan bli kvar.

Enligt forskaren Ingela Andréasson vid Göteborgs universitet tenderar lärarna att trycka på elevernas personliga egenskaper i elevplanen.

Det kan få negativa konsekvenser, anser hon eftersom planen följer eleverna skoltiden ut . Den kan dem liksom lärarna en statisk självbild av dem.