Hjälpen till brottsoffren kartläggs

Hjälpen till brottsoffer i Göteborg ska kartläggas. Göteborgs kommun har gett Göteborgs Universitet i uppdrag att undersöka vilket bemötande brottsoffren får.

Man ska också titta närmare på hur mycket hjälp och vilken kvalitet hjälpen har som myndigheter och föreningar erbjuder.

Undersökningen ska även visa om brottsoffer har behov av hjälp som inte tillgodoses.