Myt att akademiker inte får jobb

Akademisk utbildning lönar sig, det är en av slutsatserna i en ny undersökning som gjorts bland studenter på Chalmers och vid Göteborgs Universitet. 

Den går emot  bilden av den arbetslösa akademikern.  

Undersökningen som är genomförd av Journalisthögskolan, JMG, visar att  drygt åtta av tio nyutexaminerade akademiker fått arbete inom tre månader efter examen.

Universitetsstuderande Åsa Månsson och Linda Carlsson

Enligt undersökningen,  behöver studenterna inte känna sig alltför oroliga. Undersökningen, som baseras på enkäter med studenter vid Chalmers och Göteborgs Universitet som tog examen mellan åren tjugohundra och tjugohundratre, visar nämligen att runt 85 procent fick arbete inom sex månader efter examen.