Föreningar kan sköta hemtjänsten i Göteborg

Föreningar kan komma att  erbjuda hemtjänst i Göteborg.

Kommunledningen har nu bett sociala resursnämnden ta fram regler så att hemtjänst kan bedrivas av föreningar, kooperativ och stiftelser.

Den borgerliga oppositionen har begärt att även privata företag ska komma ifråga, men så långt vill de styrande partierna inte gå.

Kommunalråden Marina Johansson (s) och Kia Andreasson (mp)  säger i ett pressmeddelande att hemtjänsten kan utvecklas, utan att kommunen gynnar vinstutdelande företag.