Ny vårdmyndighet skapas

En ny myndighet kan komma att ta över den tillsyn av exempelvis vårdhem och behandlingshem som i dag främst länsstyrelserna ansvarar för.
En statlig tillsynsutredning väntas inom kort föreslå att den nya myndigheten skapas, och det sker efter intensiva diskussioner om hur tillsynen sker idag, då flera uppmärksammade fall visat på missförhållanden rörande barn och unga , exempelvis vid behandlingshemmet Baggershus i Kållered.

I ett första steg flyttas tillsynen över till Socialstyrelsens sex regionela enheter i landet, som bland annat finns i Göteborg och som idag ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvården.
När den nya myndigheten Vårdinspektionen inrättas, senast år 2014 väntas närmare 100 personer arbeta där bara i Göteborg, totalt i landet kan det röra sig om uppmot 500 personer.