Professor Hallgren vill öka kvinnlig kvot på teatern

Ronnie Hallgren, vd på Göteborgs stadsteater, har utnämnts till professor i Scenisk gestaltning med fokus på genusfrågor vid Göteborgs universitet

Han vill se fler kvinnor som dramatiker, regissörer och skådespelare på teatrarna.

Hallgren var tidigare chef för Älvsborgsteatern och arbetade där aktivt för att förbättra jämställdheten vilket uppmärksammades på riksnivå.