Patienten kan få betalt för inställd operation

Från och med den 1 januari nästa år kan patienter få ekonomisk ersättning om en operation blivit inställd. Ersättningen är ett schablonbelopp på 1 200 kronor och kan betalas ut om operationen ställs in mindre än ett dygn före utsatt tid.

Ersättning betalas däremot inte ut om operationen ställs in på grund av patientens hälsotillstånd eller om sjukhuset varit tvungen att göra en akut omprioritering, till exempel på grund av en stor trafikolycka eller transplantation. Detta har Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutat.