Spanienvård för äldre utreds i Göteborg

Vård i Spanien kan bli verklighet för vissa äldre och funktionshindrade i Göteborg som klarar flygresan, bland annat.

Den rödgröna majoriteten i Göteborgs kommunstyrelse gick på onsdagen med på att utreda korttidsvård i varmare länder, på förslag från den borgerliga oppositionen. 

Den rödgröna majoriteten vill inte såga förslaget direkt som rödgröna partier i stadsdelsnämnderna gjort när de yttrat sig.

Kommunledningen tar inte för givet att korttidsvård utomlands blir dyrare än vård hemma.

Den vill också veta vilka som kan komma ifråga för utlandsvård, utöver astmatiker, reumatiker och patienter med neurologiska diagnoser som redan idag kan få vård i utlandet på landstingens bekostnad.

Socialdemokraten Marina Johansson ansvarar för äldrefrågor i kommunstyrelsen och tror att vård i Spanien kan vara positivt.

Förebilden är en norsk kommun och några svenska kommuner har följt efter.

Idén är att vården kan bedrivas i varma EU-länder utan att det blir dyrare för kommunerna.

Erfarenheterna efter försök i Härryda kommun är positiva, menar verksamhetsansvariga där.

Och nu ska alltså frågan utredas också i Göteborg.