Snabbare psykiatrisk vård i Västra Götaland

Det har blivit lättare att få psykiatrisk vård i västra götalandsregionen. En rapport om vårdens resultat för 2006 visar att andelen vuxna patienter som fått vård inom tre månader har ökat från 73 till 88 procent medan det för barn och unga ökat från 77 till 91 procent.