Skärpta miljökrav på sjöfarten

Exportindustrin vill skärpa miljökraven på sjöfarten. Nio svenska internationella företag kommer redan i höst att ställa högre miljökrav när de köper in sjötransporter.

Det är bland annat länsstyrelsen och västra götalandsregionen som sammanställt en lista med miljökrav på sjöfarten, som de nio storföretagen ställt sig bakom. Det handlar bland annat om att gå över till renare dieselolja, idag kör åtta av tio fartyg världen över på en bunkerolja, som är 1000 gånger mer cancerframkallande än vanligt diesel.