Minskat åkande med Alingsåspendeln

Åkandet med Alingsåspendeln har minskat kraftigt .

Det tror kommunalrådet Henrik Ripa i Lerum beror på att alla problem med pendeltågstrafiken på senare år.

I augusti drabbades exempelvis resenärerna av många inställda turer på grund av problem med strömförsörjningen.

I ett pressmeddelande skriver Ripa att Västtrafik nästa år kommer att ta ut dubbla kostnaden för kollektivtrafiken i Lerum, 24 miljoner kronor, fastän utbudet av trafik i huvudsak är oförändrat. 

Under hösten kommer bland annat Västtrafik, Banverket, branschföreningen tågoperatörer försöka komma till rätta med förseningar på tågtrafiken.