Inga statliga pengar till gamla skeppsvrak

Det blir inga statliga pengar för att ta hand om de skeppsvrak som läcker olja i havet utanför västkusten. Anledningen är inte brist på pengar utan att Naturvårdsverket i första hand vill följa regelverket och i andra hand förhindra att oljan orsakar skador på miljön.

Naturvårdsverket gav ett underhandbesked i höstas om att man skulle kunna skjuta till pengar för en riskanalys av de tre gamla skeppsvrak som nu rostat sönder så mycket att de börjat läcka olja.

Men nu har Vattenvårdsdirektören på Länstyrelsen Björn Sjöberg fått besked från naturvårdsverket om att pengarna inte kommer att betalas ut.

Och de här beror på att naturvårdsverket vill följa regelverket och inte betala ut pengar som egentligen är till för sanering av gamla industritomter.

Länstyrelsen i regionen hade begärt 6 miljoner för att kunna göra en bedömning om hur man ska ta vara på den olja som läcker ut och hur snabbt de tre läckande vraken måste saneras.

Vad som händer nu är att Miljödepartementet ska utreda om pengar kan slussas över till sanering av skeppsvrak, men Björn Sjöberg tror att det kan dröja långt in på nästa höst innan man kan få loss pengar från departementshåll.

Och under tiden läcker skeppsvraken och kan om det vill sig illa orsaka en stor miljökatastrof.

Vattenvårdsdirektör Björn Sjöberg anser att frågan om alla gamla skeppsvrak som ligger och rostar på havsbotten i Nordsjöregionen borde lyftas upp på EU nivå.

Och det handlar om massor av vrak. Bara i Skagerrak har 230 skeppsvrak lokaliserats.