Ungdomar som anlägger bränder saknar vuxenstöd

Flera stora skolbränder har inträffat den senaste tiden som i stenungsund och Gråbo.

De ungdomar som anlägger skolbränder saknar ofta vuxna i sitt sociala nätverk.

Det menar man på Räddningstjänsten Storgöteborg där man arbetat mycket med brandinformation och säkerhet i skolorna.