Nya effektiva läkemedel mot gulsot

Nya läkemedel ger förhoppningar om effektivare behandling av gulsot. Omkring 20 000 svenskar är drabbade av den mer svårbehandlade formen av gulsot, hepatit c.

Bara omkring hälften av de som behandlas i dag blir botade och behandlingstiderna är långa och förenade med svåra biverkningar.
Nya substanser som kan sättas in i behandlingen väntas inom den kommande femårsperioden och professorn och överläkaren på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Ola Weiland, säger till Sveriges Radio att det kan vara värt att vänta med behandlingen tills de nya läkemedlen kommer - förutatt att de skador den drabbade lider av är lindriga.