Migrationsverket anmäler tjänstemän

De två tjänstemän på Migrationsverket i Göteborg som för två år sedan köpte vin, sprit och cigaretter tullfritt med hjälp av en avvisad mans boardingkort har nu anmälts till Migrationsverkets personalansvarsnämnd.

Tjänstemännen blev åtalade för tjänstefel men friades av Mölndals tingsrätt.

Migrationsverkets verksamhetschef anser dock att männen brutit mot verkets värderingar och regler och vill att tjänstemännen ska få en disciplinär påföljd i form av en varning.