Lotsarna ska upp på land

Lotsarna protesterar nu mot det staliga utredningsförslag som föreslår att lotsarna i stor utsträckning ska skötta lotsjobbet från land.

Lotsning från en central på land innebär att lotsarna ska vägleda fartygen som ska in till hamn via radar och annan teknisk utrustning.

Försöksområden för lots på land blir inloppet och hamnarna i Göteborg samt Öresundsområdet.

Patrik Vikand är lots i Göteborgs hamn och en av landets 220 lotsar. Han sågar utredningsförslaget och menar att lotsarna behövs på båtarna.

-Det skulle vara näst intill omöjligt att t.ex lotsa ett fartyg och bogserbåtar från en lotscentral på land, menar Patrik Vikand.

Syftet med att sätta lotsarna på land sägs vara att effektivisera lotsningen, dock inte på bekostnad av sjösäkerheten det är i vart fall regeringsutredaren Jonas Bjelfvenstams utgångspunkt. Att lotsa båtarna från en central på land innebär att man använder teknisk utrustning som exempelvis radar, och arbetet blir lite grand som flygledarnas jobb.

-Man kan göra den jämförelsen, säger  Patrik Vikand, men skillnaden mellan ett kraftfullt flygplan och ett fartyg är ändå mycket stor, fartyget är nästan alltid ytterligt svåmanövrerat nära hamn och land.