Prestige problem i hamnkonflikten

Konflikten i hamnen fortsätter och har nu pågått sedan i midsomras. De båda hamnarbetarfacken menar att det beror på prestige hos arbetsgivarens förhandlare och nu kräver de att Göteborgs hamns förhandlingsdelegation ska bytas ut. Facket får visst medhåll av hamnstyrelsens vice ordförande.

- Vi har fått klart för oss att det finns ett missnöje från facket med delar av vår förhandlingsdelegation, säger Lars-Åke Skager som är vice ordförande i Göteborgs Hamn.

Han vill personligen att hamndirektören Magnus Kårestedt ska ta mer aktiv del i förhandlingarna och tror också att det behövs någon person i förhandlingsdelegationen som facket har förtroende för.

- När man håller på så länge som man gjort kan man nog hålla med om att det har gått prestige i förhandlingarna. Då gäller det att försöka hitta formerna för hur man kan gå vidare. Jag tror att prestigen finns lika mycket hos hamnledningen som hos facket. Det är det vi måste bryta upp på ett lämpligt sätt, säger Lars-Åke Skager.