Nytt sprinklersystem kan skada kyrkomålningar

De nya typerna av sprinklersystem som installerats i kyrkor för att släcka bränder har visat sig vara ett större hot mot målningarna, speciellt i gamla träkykor ,vad man hittills trott och känt till.

Om det börjar brinna sprutas en fin dimma ut ur munstyckena och släcker branden och mindre vatten kommer ut i lokalen, jämfört med traditionella sprinklersystem. Men nu visar ett forskningprojekt på SP - Sveriges Tekniska forskningsinstitut i Borås - tvärtemot vad man tidigare trott, att vattendimman som sprinklersysten alstar skadar de gamla färgerna.