Viveca Lärn forlorade tvist med SVT

Författaren Viveca Lärn har förlorat en tvist med SVT om upphovsrätten till namnet Saltön. Saltön heter SVT:s dramaserie som bygger på romaner av Viveca Lärn och SVT har inregistrerat ”Saltön” som varumärke.

Lärn vände sig då till Patent- och registreringsverket och begärde att inregistreringen skulle upphävas bland annat för att hon anser att den kränker rätten till hennes litterära verk. Men Patent-och registreringsverket anser inte att sjäva ordet Saltön har en sån särskild särprägel eller orginalitet så att det skulle finnas något hinder för att SVT:s registrering består.