Fler väljer spårvagn och buss

Resandet med Västtrafik ökar nu rekordmycket. Under januari till och med november förra året gjordes 26 000 fler resor per dag jämfört med 2006.

Varje dag görs det drygt 580 000 resor med Västtrafik och nu ser företaget att resandet ökar konstant.

Resandet ökar i hela Västtrafiks område både på de lite längre resorna och i stadstrafiken. Den regionala trafiken har ökat med 4 procent och stadstrafiken i hela länet har ökat med 5,3 procent.