Nidingen släcks till sommaren

Den nya fyren på Nidingen släcks redan till sommaren. Den slutsatsen drar Sjöfartsverket sedan den ideella föreningen Nidingens Vänner slagit fast att föreningen inte har ekonomiska resruser att hålla fyren i skick. Dyker det inte upp någon som kan sköta fyren på Nidingen släcks den alltså redan i sommar.