Specialmottagning ska hjälpa flyktingar

Primärvården i Göteborg har nyligen öppnat en ny specialmottagning avsedd för nyanlända vuxna flyktingar.

Syftet med med den nya vårdenheten, som ska ta emot mellan 2000 och 3000 patienter per år, är att den ska avlasta vårdcentralerna som ligger i invandrartäta områden.

- Målgruppen för den här verksamheten är alla som beviljats asyl i Sveriges och som omfattas av kommunernas tvååriga introduktionsprogram, säger primärvårdsdirektören Marie-Louise Grefvert.

Planerna på en specialmottagning för vuxna nyanlända flyktingar började växa fram våren 2006 efter att tusentals flyktingar som tidigare har hållit sig gömda i bland annat Västra Götaland fått uppehållstillstånd i Sverige.

Dessa människor har ett långt eftersatt vårdbehov som den ordinarie sjuvården har svårt att klara av.

- Vi ska komma ihåg att många av de som var gömda hade kunnat få sitt akuta vårdbehov tillfredsställt men i övrigt var man eftersatt, säger Marie-Louise Grefvert.

Vad kan den här mottagning göra som andra inte kan?

- Framförallt kommer man nog ägna sig väldigt mycket åt hälsundersökningar från topp till tå. Man kan säga att man screenar den ohälsa som eventuellt finns och det är ganska tidsomfattande att göra och med hjälp av tolk. Och då blir det här en avlastning för våra övriga vårdcentraler, säger Marie-Louise Grefvert.

Den nya mottagningen finns på Kungshöjds vårdcentral i Göteborg .