Kvinnor bättre på miljö

Kvinnor är mer miljömedvetna än män enligt en studie från Naturvårdsverket. Kvinnor vet mer om klimatförändringar och bryr sig mer om dem och är i större utsträckning än männen beredda att göra något åt dem på egen hand. Allt som rör bilen visar på tydliga könsskillnader. Även där är kvinnor i större utsträckning beredd att ändra sina vanor. Kvinnorna är också piggare på att källsortera, sänka elförbrukningen och temperaturen hemma.