Utredning kring Stena Danicas grundstötning

Haverikommissionen ska utreda grundstötningen som passagerarfärjan Stena Danica råkade ut för förra veckan.

Stena Danica kom utanför farleden sedan färjan väjt för en annan båt och fick bottenkänning vid Gäveskär utanför Göteborg. Skrovet fick sprickbildningar och färjan togs ur trafik.

Haverikommission ser det som ett tillbud som hade kunnat lett till en allvarlig olycka och vill fastställa orsaken till grundstötningen.