Kosovoalbaner firade i Göteborg

I natt firade hundratals kosovoalbaner i Göteborg att Kosovo förklarats självständigt från Serbien.

I Göteborg bor det omkring 5 000 familjer från Kosovo och en av dem som var med och firade var Xhemail Seku.