Psyksjuka brottslingar kan komma att få fängelsestraff

Regeringen vill slopa förbudet mot fängelsestraff för dem som begår brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

Vård ska fortsatt vara den normala påföljden, men fängelse ska få dömas ut om det finns synnerliga skäl som när ett mycket allvarligt brott begåtts under övergående psykostillstånd.

Eller om den misstänkte själv vållat sitt tillstånd genom att ta droger.

Lagrådet ska nu ta ställnig till lagförslaget. Regeringen vill att den nya lagen träder i kraft i juli.